Rizikovým kácením se zabýváme od roku 2010 a za tu dobu jsme úspěšně zrealizovali stovky nebezpečných stromů u vysokého napětí, chat, domů kolejí, cest a jiných staveb s precizností a přesností.

 • Disponujeme veškerým potřebným vybavením ke skácení jakéhokoli stromu.
 • Pro případnou škodu způsobenou naší prací jsme pojištěni.
 • Nahodilé události, jako vyvrácený, podemletý strom, polomy, nebo havárie řešíme zpravidla do 24 hodin, nejpozději do 48 hodin
 • Na telefonu jsme k dispozici denně od 7:00-19:00, v případě havárie i v noci
 • Působíme především v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji, při větším objemu prací vyjíždíme i na druhý konec republiky.
 • Zakázky v libovolném objemu zvládáme vždy v termínu
 • Využíváme vybavení pro práci na stromech, plošinu, jeřáb, traktor, štěpkovač, pařezovou frézu.

 

Rizikové kácení - Techniky

 
 • Stromolezecky
  tato metoda je u nás využívána, tam, kde se jiná technika nedostane a spočívá vpostupném odřezávání části stromů do doby, než zbude torzo stromu, které jde bezpečně pokácet ze země. Dle okolností, staveb, či terénu odřezaný materiál padá rovnou na zem, nebo je spouštěn na laně. Na zemi se o úklid stará proškolený pozemní pracovník, nebo pracovníci, dle velikosti zakázky.
 • Zplošiny
  Dovolí-li to terénní podmínky, využíváme pro ořez, nebo skácení rizikového stromu plošinu, kdy jeden pracovník postupně ořezává větve a háže je na předem stanovené místo, kde je poté zpracuje pozemní tým. Tato metoda je zpravidla rychlejší jako postupné kácení stromolezcem a díky tomu většinou i levnější. Abychom ušetřili co nejvíce prostředků zákazníka a neplatil kilometry přejezdu, tak si plošinu objednáváme co nejblíže dané lokalitě.
 • Ze země
  Vuvozovkách nejjednodušší metoda pro pokácéní stromu. Je-li kolem stromu místo alespoň na dvě strany, pokácíme strom najednou do určeného směru, Strom vždy jistíme pomocí lana, nebo klínů. V závislosti na velikosti, průměru a náklonu stromu kzajištění lana využíváme lanovou kladku, nebo traktor snavijákem.

Stromy nejenom kácíme, ale provádíme i tyto typy řezů.

Zdravotní řez

Zdravotní řez odstraňuje suché, poškozené a křížící se větve. Díky tomu nebude lidi a majetek ohrožovat pád větví a strom bude vzdušnější. Tento řez se doporučuje v rozmezí 3-5 let, pokud nenastane nějaké poškození.

Bezpečnostní řez

Bezpečnostní řez se zabývá pouze zajištěním provozní bezpečnosti. Odstraňují se suché, mechanicky poškozené, nalomené a volně visící větve. Tento řez je možné provádět během celého roku.

Redukční řez

Cílem redukčního řezu je odlehčit a stabilizovat korunu stromu. Dále se redukují větve ve směru určité překážky například domu. Po provedení redukce je nutná následná pravidelná péče s kontrolou naplnění cíle řezu, vzhledem k provozní bezpečnosti.

Pro práci využíváme vybavení pro práci na stromech, plošinu, jeřáb, traktor, štěpkovač, pařezovou frézu.

Kontaktní formulář

Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup