Úspěšné pokácení stromu vyžaduje poctivou přípravu i dostatečné znalosti. Nejprve se ujistím, zda je strom vychýlen do toho správného směru, abych mohl učinit směrový zářez. Pečlivost je v takovém případě na místě, protože řez je třeba vést pod úhlem přibližně 45° a maximálně do 1/3 tloušťky stromu. Hlavní řez je vhodné vést kolmo na strom vějířovitým řezem, nebo tahem. V každém případě platí, že se hlavní řez a směrový zářez nikdy nesmí potkat! Pokud k tomu dojde, je ve hře skřípnutí pily, nebo dokonce pád stromu do nesprávného směru.

Pokud se hlavní řez blíží k nedořezu, ale strom nadále stojí, mohu si pomoci dřevorubeckou přetlačnou lopatkou, abych tak dokázal usměrnit strom do požadované oblasti pádu.

Výše zmíněné rady se týkají zejména menších stromků, u kterých případné selhání nevede k riziku zranění či dokonce úmrtí. Čím vyšší a mohutnější kácené stromy jsou, tím větší riziko představují pro všechny v okolí. Platí to dvojnásob, je-li strom kácen motorovou pilou, se kterou dotyčný nemá dostatečnou zkušenost a může tak ohrozit sebe i okolí. Řada těžkých zranění, která způsobil řetěz pily, budiž dostatečným signálem všem, kdo by chtěli podcenit jeho mimořádnou nebezpečnost. Pokud chceme riziko zranění eliminovat, tak si raději najmeme profesionála, který práci odvede kvalitně a bezpečně.

Kontaktní formulář

Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup