Chcete-li si ušetřit zbytečné nepříjemnosti, je vhodné podrobněji se seznámit s právy a povinnostmi, které s kácením dřevin souvisejí. Důležitou součástí této problematiky je i výčet dřevin, které sice nejsou součástí významného krajinného prvku, stromořadí, ani náhradní výsadby, ale přesto povolení ke kácení nevyžadují. Jedná se zejména o následující výjimky:

  • Pokud dřevina disponuje kmenem o obvodu do 80 cm, jenž je měřen v požadované výšce 130 cm nad zemí.
  • V případě, že jde o zapojené porosty dřevin o maximální ploše 40 m².
  • U dřevin pěstovaných na pozemcích vedených v katastru nemovitostí pod označením plantáž dřevin.
  • U dřevin pěstovaných v zahradách, čili na pozemcích u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, které jsou oplocené a tedy nepřístupné veřejnosti. Druh pozemku vedený v katastru sám o sobě nepostačí k udělení výjimky a skutečně je potřeba splňovat všechny výše zmíněné náležitosti. Proto do nich nespadají kupříkladu standardní zahrádkářské osady nebo zahrady, které ohraničuje výhradně živý plot.

Zároveň je důležité brát v potaz, zda ta či ona dřevina nespadá do nějakého stromořadí či zákonem vymezeného významného krajinného prvku jako jsou lesy, rašeliniště, rybníky či jezera. Krom těchto oblastí, registrovaných pověřeným obecním úřadem, tvoří výjimku taktéž památné stromy, které spadají pod mimořádně přísná ochranná opatření a orgán ochrany přírody v jejich případě musí udělit souhlas i pro zásah do jejich ochranného pásma.

Kdy je ten správný čas?

Jak už bylo zmíněno výše, bývá pro kácení nejvhodnější období vegetačního klidu. Zároveň se ale nezakazuje zvolit jiné období, pokud dotyčný bere dostatečné ohledy na veškerá rizika, jenž spadají pod tento zákon. Pro příklad lze zmínit ochranu ptactva, které má chráněná hnízda a zákonem zaručené právo nerušeného období rozmnožování či odchovu mláďat.

Likvidace rizika aneb Stromy ohrožující zdraví

Protože poslední novela v této oblasti neučinila žádné změny, tak nadále platí, že dřevina musí zcela jednoznačně ohrožovat život, zdraví či majetek osob v okolí, aby mohla být pokácena. Mezi takové případy se neřadí likvidace zdravé dřeviny kvůli obavám o pád stromu v důsledku extrémního počasí.

Kontaktní formulář

Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup