S kácením stromů a dalších dřevin je to složitější, než by si člověk na první pohled představoval. Většina lidí dosud nemá zcela jasno v tom, kdy je třeba žádat o povolení ke kácení a které stromy či keře kácet lze. Problematika se zvláště vztahuje na zastavěná území, evidovaná v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Ovocné dřeviny jsou vysazovány a pěstovány s primárním cílem sklízení a konzumace plodů.

Zvláště v období vegetačního klidu je na místě kácení dřevin rostoucích mimo les. V tomto období se snáze získává povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona).

Kontaktní formulář

Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup