Ve kterém období se dřeviny strandardně kácejí?

Standardně se povoluje období mezi říjnem a březnem, tedy v čase tzv. vegetačního klidu. Nicméně existují i výjimky, kvůli kterým orgány ochrany přírody umožňují kácení v časech vegetace. Tyto důvody obvykle souvisejí s bezpečnostními riziky pro okolí.

Potřebuji povolení k ořezu stromů?

Nikoliv. K prořezu stromů není nutné povolení orgánů ochrany přírody. Zákon však ukládá vlastníkům povinnost o dřeviny pečovat, zvláště pak je ošetřovat a udržovat, což jde ruku v ruce s ořezáváním podle doporučených zásad a čistě s respektem k přirozenému habitu (tvaru koruny) stromu. Právě jeho narušení je spolu s přehnaným ořezem koruny či nepopulárním hlavovým řezem nejčastějším důvodem poškození stromku.

Mohu strom zkrátit o 1/3?

Ořezávání stromu je vhodné pouze v případě, chystáme-li se respektovat všechna jeho specifika. Při takovém zásahu musíme brát v potaz druh stromu, stejně jako jeho přirozené větvení a výše zmíněný habitus. Příliš radikální zkracování stromu těmto zásadám neodpovídá a bývá vyhodnocováno jako protiprávní poškození dotčené dřeviny, za které lze uložit pokutu.

Hrozí pád stromu. Co mám dělat?

Je-li v sázce lidské zdraví či poškození značného rozsahu, je možné strom pokácet bez povolení. Dotyčný, který kácení provede, ale musí do 15 dnů od činu podat na odbor životního prostředí pod Magistrátem města oznámení o tzv. havarijním kácení, jehož serióznost musí doložit četnými důkazy o nevyhnutelném zásahu včetně detailní fotodokumentace.

Musím mít povolení i na zcela suché stromy?

Jistě. Dokonce i kácení zcela suchých stromů vyžaduje povolení za určitých podmínek dle zákona.V podstatě lze říci, že suchý strom podléhá obdobným povinnostem, jako jakýkoliv jiný strom, takže je ho taktéž možné okamžitě porazit, pokud je kácení nahlášeno a dostatečně podloženo potřebnou dokumentací.

Kontaktní formulář

Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup