Vize společnosti JK tree house s.r.o.

Historie naší společnosti sahá do roku 2010, kdy její jednatel začal podnikat v oboru lesnictví jako osoba samostatně výdělečně činná. S postupnými zkušenostmi se pole působení rozšířilo o rizikové kácení, stavby a obchod. Pomáháme také udržovat naše hory čisté a každý rok se vydáváme načištění turistických stezek. S tím to vědomím jsme založili společnost JK tree house s.r.o., abychom mohli růst a naplnili tak vizi, pro kterou žijeme.

JK tree house těží ze zkušeností jednatele ve výše zmíněných oblastech a projevují se do její činnosti.

Naší vizí v roce 2021 je rozšířit pole působení do vzdálenějších krajů a nabídnout profesionální služby v obru rizikového kácení, údržby zeleně a staveb. Nákupem techniky chceme konkurovat v oblasti zpracování dřeva. V roce 2022 chce společnost za pomoci investorů investovat do technologie ERVOeco a podílet se na ekologické transformaci odpadu na prvotní suroviny, ze které jdou opět vyrobit výrobky pro každodenní použití.

Jdeme s dobou, a proto pracujeme na tokenizaci naší firmy. Díky tomu posuneme naší firmu o třídu výš za pomocí technologie blockchain se budeme podílet na reálném snižování emisí. Více o této problematice naleznete na https://cs.wikipedia.org/wiki/Blockchain

Jak můžete být součástí i vy se dozvíte v sekci Rentiér.